• Register
 • 38 (067) 243-91-53
 • 38 (044) 209-53-12
 • 38 (050) 562-66-53
 • м. Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 14
 • ta25@ukr.net

Послуги

Оцінка автотранспортних засобів
Оцінка автотранспортних засобів

Наша компанія надає широкий спектр послуг з незалежної експертної оцінки майна. Серед них й оцінка автотранспортних засобів, що проводиться для встановлення реальної вартості транспортного засобу і займає важливе місце при здійсненні наступних операцій:

 • при купівлі або продажу автотранспортних засобів;
 • при заключні договорів страхування а також при розгляді страхових випадків;
 • при встановленні розміру матеріальної шкоди;
 • при отримані банківських кредитів;
 • при купівлі автотранспортних засобів в кредит;
 • при розгляді судових справ (наприклад, розділ майна);
 • при здійснені оцінки в митних цілях;
 • для визначення податкової ставки;
 • при оформленні спадку, різного роду нотаріальних документів та інше.

Експерти нашої компанії мають необхідний досвід та кваліфікацію для проведення якісної та оперативної оцінки майна, дотримуються високих стандартів захисту приватної інформації. Вони проводять оцінку всіх видив вітчизняних і імпортних автотранспортних засобів у тому числи: легкових та вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарської техніки, транспортної техніки спеціального призначення (пожежні, медичні, автокрани тощо), тролейбусів та трамваїв, електромобілів, різноманітних причепів, раритетних та колекційних авто, а також залізничних вагонів, цистерн, локомотивів, тепло- та електровозів.

Для проведення оцінки необхідно надати нотаріально завірені копії наступних документів:

 • копії паспорта та ідентифікаційного коду замовника
 • реєстраційні документи на автотранспортний засіб
 • у випадку наслідування автотранспортного засобу: свідоцтво про смерть або заповіт
 • для оцінки автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі підприємства: копія
 • статуту, копія свідоцтва про реєстрацію, наказ про призначення директора або контракт
Оцінка майнових прав, цінних паперів
Оцінка майнових прав, цінних паперів

Експертна оцінка цінних паперів необхідна для визначення їх ринкової вартості, а також для визначення інвестиційної вартості. Остання, частіше за все, відрізняється від ринкової, адже на її показник впливає велика кількість різних факторів (податкова ситуація, міра ризику, інвестиційний клімат в країні, політична ситуація та ін..), що впливають на майбутню прибутковість.

Найбільш поширеними видами цінних паперів, що підлягають експертній оцінці є:

 • акції фінансових установ, що котуються або не котуються;
 • інвестиційні сертифікати та векселі;
 • внутрішні та зовнішні позикові облігації;
 • банківські, іпотечні, ощадні та депозитні сертифікати;
 • казначейські зобов’язання;
 • заставні;
 • приватизаційні майнові сертифікати, житлові чеки та земельні бони;
 • коносаменти, чеки та інше

Оцінку майнових прав та цінних паперів проводять як на замовлення власника, так і у встановлених законом випадках, що включають:

 • проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів або інших активів;
 • передача цінних паперів під заставу;
 • при створенні підприємства на базі державного майна;
 • при внесенні цінних паперів до статутного фонду підприємства;
 • для визначення ринкову вартість підприємства та його активів;
 • при реорганiзацiї, банкрутстві, ліквідації приватних, комунальних та державних підприємств або підприємств, в яких частка майна належить державі;
 • для визначенні частки у спiльному майнi;
 • при приватизації державного, комунального майна, а також для його поверненні на підставі рішення суду;
 • для бухгалтерського облiку;
 • в податкових цілях;
 • для визначення масштабу збитків та розміру відшкодування.
Оцінка нерухомості
Оцінка нерухомості

Одним з напрямів діяльності нашої компанії є проведення незалежної оцінки житлової та комерційної нерухомості, а також нерухомості іншого призначення. Головною метою проведення експертної оцінки є встановлення її реальної та ринкової вартості.

До переліку нерухомості, що підлягає оцінці відноситься:

 • житлова нерухомість – квартири та окремі кімнати, будинки (включаючи дачі та таунхауси), окремі будівлі та споруди (паркінг, гаражний бокс тощо)
 • комерційна нерухомість – торгівельні, складські та офісні приміщення, а також готелі, кафе та ресторани;
 • промислова нерухомість – окремі об’єкти, цілі комплекси та інші конструкції;
 • об’єкти соціального призначення – громадські, культурні, спортивні та медичні будівлі, споруди;
 • сільськогосподарські об’єкти;
 • інженерні комунікації та споруди – дороги, мостові переходи, тунелі, естакади, залізна дорога, трубо-, газо та нафтопроводи, свердловини, лінії електропередач тощо;
 • споруди, що мають оборонний характер;
 • незавершені будівлі та споруди;
 • зелені насадження тощо.

Оцінка нерухомості різного типу проводиться згідно з дійсним законодавством України, нормативами та правилами, що базуються на міжнародних стандартах оціночної діяльності. Результати оцінки дійсні 6 місяців з дати здійснення.

До експертної оцінки нерухомості звертаються у випадках купівлі-продажу та оренди нерухомості, отримання кредити під заставу майна, майнових суперечок в суді, приватизації, інвестування та інше. Також, оцінку проводять для розрахунку страхових внесків та податкової ставки.

Для проведення оцінки замовник повинен надати наступні документи:

 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомості;
 • технічний паспорт БТІ;
 • договір оренди;
 • державний акт на земельну ділянку;
 • охоронне свідоцтво (якщо оцінний об’єкт пам’ятником історії);
 • для юридичних осіб – свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, наказ про призначення директора та довідка про балансову вартість об’єкта.

В залежності від типу нерухомості можуть бути потрібні інші документи. Зв’язавшись з нашими консультантами, Ви отримаєте детальну інформацію про порядок проведення експертної оцінки Вашої нерухомості та список документів, необхідних для її проведення в різних випадках.

Оцінка бізнесу
Оцінка бізнесу

У загальному вигляді, до об’єктів оцінки бізнесу входить оцінка підприємства як виробничої структури, включаючи матеріальні (товари, споруди, техніка тощо) та нематеріальні активи (торгова марка, репутація компанії тощо). Але, бізнес розуміється як господарча діяльність в цілому, що проводиться в рамках певної організаційно-правової форми, де об’єктом оцінки є прибутковість конкретної діяльності.

Саме тому нашими експертами проводиться оцінка бізнесу для встановлення його прибутковості, так і підприємств різної форми власності (приватних, колективних та державних) з урахуванням стану їх матеріальних і нематеріальних активів. До переліку об’єктів, що підлягають оцінці входять:

 • банки, кредитні союзи, страхові компаній та інші фінансові установи;
 • компанії, закриті та відкриті акціонерні товариства та інш.;
 • асоціації, корпорації, холдинги та консорціуми;
 • сільськогосподарські та фермерські підприємства та об’єднання;
 • товарні, фондові біржі тощо.

Всі ці об’єкти також можуть бути оцінені з точки зору прибутковості бізнес діяльності.

Незалежна оцінка бізнесу проводиться за бажанням власника, а також є необхідною в наступних випадках:

 • здійснення купівлі-продажу – підприємства, долі бізнесу, пакету акцій;
 • приватизація акцій підприємств державної власності;
 • визначення податкової або митної ставки, а також розміру орендної плати;
 • отримання кредиту під заставу активів (наприклад, цінних паперів);
 • реструктуризація, злиття або поглинення підприємств;
 • здійснення інвестицій;
 • планування подальшого розвитку діяльності;
 • судових справах та інших випадках.

Для проведення незалежної оцінки бізнесу експертам знадобиться інформація про види діяльності підприємства, її структурні особливості та інформація про дочірні компанії (якщо є). Крім того, для оцінки необхідно надати копії уставних документів, бухгалтерські дані за останні 3-5 років та результати аудиту (якщо проводився), списки майна, що знаходиться на балансі підприємства, а також інші документи в залежності від організаційної-правової форми підприємства.

Оцінка машин і обладнанняв
Оцінка машин і обладнання

Оцінка машин та обладнання вважається найскладнішим напрямом оцінки майна тому, що для її виконання слід враховувати багато різнопланових особливостей та елементів обладнання, його призначення, виробника, рівень амортизації, дату виготовлення тощо. Експерти нашої компанії володіють всіма необхідними знання та досвідом для проведення оцінки наступних машин та обладнання:

 • сільськогосподарські машини;
 • лісозаготовче обладнання та машини;
 • машини для будівництва, металургійної та гірничої промисловості;
 • машини для термальної обробки харчових продуктів;
 • машини для виробництва паперу та картону;
 • двигуни, генератори та трансформатори;
 • медичне обладнання різного призначення;
 • вимірювальні прилади;
 • станки та інструменти;
 • торгове обладнання;
 • технологічні лінії (універсальні та спеціалізовані);
 • обчислювальна та офісна техніка.

Найактуальнішими випадками для проведення оцінки машин та обладнання є:

 • замовлення власника;
 • купівля, оренда або продаж;
 • ліквідація та утилізація устаткування;
 • оформлення застави для отримання кредиту;
 • оформлення страхового полісу;
 • розрахунок податкової ставки, інвестицій тощо;
 • розділ майна або банкрутство підприємства;
 • внесення майна до складу статутного капіталу;
 • постановка майна на облік та інше.

Як вже було наголошено вище, для проведення оцінки необхідно володіти різноплановою інформацією стосовно устаткування, що підлягає оцінці. Тому, наводимо приблизний список документів, які слід надати для більш точної оцінки:

 • документи, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, контракти);
 • технічні паспорти;
 • дані про проведення ремонтних робіт;
 • технічний звіт про стан обладнання;
 • для юридичних осіб необхідно надати бухгалтерську довідку, в якій вказується інвентарний номер, найменування обладнання, рік введення в експлуатацію, вартість (первісна та залишкова згідно з останнім звітом);
 • інформація про обмеження використання обладнання;
 • інші документи.
Експертна грошова оцінка землі
Експертна грошова оцінка землі

Грошова оцінка землі, як правило, проводиться для встановлення її ринкової вартості, а також для встановлення рівня орендної плати. В обох випадках вартість залежить від таких факторів, як місце розташування ділянки (центр міста, околиці, лісова зона тощо), її розмір, можливі цілі використання ділянки (будівництво, сільське господарство), наявність прилеглих інженерних мереж та вартість подібних земельних ділянок на момент оцінки. Підкреслимо, що оцінка проводиться з прив’язкою до конкретної дати, а її результати дійсні протягом 12 місяців.

Наша компанія має всі необхідні дозволи та ліцензії на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території України. Виходячи з нашого досвіду, в більшості випадків, експертна оцінка землі проводиться на замовлення власника, але також може знадобитися в наступних ситуаціях:

 • купівля-продаж або оренда земельних ділянок;
 • оформлення кредитних угод;
 • встановлення початкової вартості ділянки для проведення аукціону;
 • розробка інвестиційних проектів;
 • розділ майна;
 • відчуження;
 • бухгалтерський облік та оподаткування;
 • внесення ділянки до статутного фонду тощо.

Приблизний список документів, які необхідні для успішного та законного проведення оцінки:

 • копії документів, що встановлюють особу замовника/власника (паспорт, ідентифікаційний код);
 • документи, що підтверджують права власності на землю (Державний акт на володіння землею, договір оренди, або купівлі);
 • довідка про присвоєння кадастрового номеру та план ділянки;
 • інформація, про існування обмежень використання ділянки;
 • інформація про наявність інженерних мереж та комунікацій;
 • інформація про споруди, що знаходяться на ділянці;

Наведений перелік може змінюватися в залежності від форм власності (комунальна, державна або приватна), цілей використання земельної ділянки та цілей проведення оцінки.

Оцінка рухомих речей, готової продукції
Оцінка рухомих речей, готової продукції

Під оцінкою рухомих речей та готової продукції розуміють оцінку рухомого майна широкого спектру, що відрізняється від машин, обладнання, транспорту, та майна культурного й історичного значення. Тобто, мається на увазі товарні та сировинні запаси, матеріали, готова продукція та напівфабрикати, що знаходяться на балансі підприємства або у приватній власності.

Експерти нашої компанії мають необхідні досвід та кваліфікацію для проведення оцінки рухомих речей, до яких відносять:

 • промислову продукцію різного роду;
 • сільськогосподарську та промислову продукцію;
 • посіви майбутнього урожаю;
 • худобу різного призначення тощо.

Більшість оцінок проводиться на замовлення власника тих чи інших майнових прав та у різних випадках, що регламентуються дійсним законодавством України. Оцінка рухомих речей не є виключенням. Частіше за все причиною проведення оцінки є:

 • купівля-продаж товарів, матеріалів та іншого рухомого майна;
 • постановка рухомого майна на баланс підприємства та для бухгалтерських звітів;
 • отримання кредиту під заставу рухомого майна;
 • оформлення страховки;
 • створення статутного капіталу;
 • судові суперечки та інше.

Орієнтовний перелік необхідних документів для проведення оцінки рухомих речей:

 • копії документів, що підтверджують особу власника/замовника (паспорт, ідентифікаційний код);
 • документи, що підтверджують права власності (договір купівлі, оренди, фактура тощо);
 • митні декларації (для імпортного товару), транспортні накладні або акти прийому-передачі;
 • документи про оплату товару;
 • оборотно-сальдові відомості за останні 4-місяці або за 12 місяців для сезонних товарів; • прайси на все рухоме майно, що підлягає оцінці;
 • довідки про можливі обмеження використання товару (наприклад, застава);
 • інші документи в залежності від цілей та предмету оцінки.
Виготовлення технічного паспорту
Виготовлення технічного паспорту

Технічний паспорт на об’єкт нерухомості є важливим документом для підписання договору купівлі-продажу, оформлення прав власності, проведення переплануванні або перебудови об’єкту, для виведення приміщення в нежитловий фонд та будь-яких інших операцій з нерухомістю. Також, техпаспорт є необхідним для оформлення спадку, укладання страхового договору та визначення суми страхової виплати. В ньому міститься повна інформація про вартість, дійсний стан та площу нерухомості, проведені ремонтні роботи та реконструкції, технічні характеристики та використані матеріали, а також плани об’єкту та дані про всіх власників.

Для отримання технічного паспорту проводиться, так звана, технічна інвентаризація, яка представляє собою комплекс ретельних обстежень нерухомості та дослідження різних показників й характеристик об’єкту, а також технічного стану всіх приміщень. Згідно з отриманими відомостями і складається технічний паспорт на об’єкт нерухомості.

Експерти нашої компанії мають всі необхідні знання та практичний досвід для оперативного виготовлення або відновлення технічних паспортів для наступних приміщень:

 • житлових (квартир, будинків, гаражів),
 • господарських (сараїв, літніх кухонь, майстерень, погребів),
 • комерційних (торгівельних, складських та офісних приміщень),
 • приміщень промислового, виробничого й громадського призначення.

Для виготовлення технічного паспорта на будь-яке приміщення замовнику необхідно надати певний пакет документів, який напряму залежить від типу нерухомості (житлова, нежитлова) та її розташування (багатоповерховий будинок, нерухомість на земельній ділянці), форми власності (приватна, державна, комунальна) та інших параметрів. Зазначимо, що документом, який необхідно надати у всіх випадках, є Довіреність на представлення Ваших інтересів у службах БТІ.

Визначення матеріального збитку
Визначення матеріального збитку

Визначення матеріального збитку має велике значення для захисту Ваших прав в ситуаціях, коли Ваше рухоме або нерухоме майно було навмисно чи ненавмисно пошкоджене. Також, оцінка розміру завданих збитків є важливою для встановлення об’єму ремонтних та відновлювальних робіт з урахуванням вартості необхідних матеріалів. Крім того, професійна експертиза має вагоме юридичне значення при розгляді справи про завдання матеріальної шкоди в суді та необхідна для вирішення можливих суперечок з Вашою страховою компанією щодо суми страхових виплат.

Слід додати, що експертна оцінка завданих збитків має вагоме значення і для тієї особи, яка винна у завданні певної шкоди. Важливо, щоб обидві сторони володіли правдивою, об’єктивною оцінкою розмірів завданих збитків. Це необхідно для мирного досягнення згоди у вирішенні питань з виплати компенсації.

Частіше за все, необхідність проведення експертизи виникає в наступних ситуаціях:

 • затоплення житлових і нежитлових приміщень;
 • пожежа (загоряння) в житлових і нежитлових приміщеннях;
 • обвалення (часткове обвалення) конструкцій житлових і нежитлових будівель та споруд;
 • виробничі аварії;
 • дорожньо-транспортні пригоди;
 • виготовлення неякісної або контрафактної продукції;
 • порушення зобов’язань, обумовлених господарськими договорами та інше.

Наші експерти мають багатий досвід в оцінці матеріальних збитків різного характеру та володіють необхідними комплементарними знаннями та знаннями положень діючого законодавства України, що регламентує процес проведення, норми та правила оцінки

Здійснення сюрвеєрського нагляду
Здійснення сюрвеєрського нагляду

Сюрвеєр повинен мати необхідні освіту, знання та досвід і для виконання своїх функцій. За результатами огляду об'єкту сюрвеєр складає відповідний акт (звіт), який називається сюрвей-рапортом, або аварійний сертифікат. Надалі ці документи лягають в основу рішення страхової компанії при укладанні договору страхування та враховуються при вирішенні можливих судових спорів чи визначенні розмірів виплати збитків.

Здійснення моніторингу заставного майна
Здійснення моніторингу заставного майна

Заставні автомобілі банків України позичальник повинен надавати на перевірку не рідше ніж раз на 6 місяців. Згідно з Постановою НБУ №23 від 25.01.2012 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», а саме: п.4.17 «Банк здійснює перевірку наявності та стану майна, отриманого в заставу, з такою періодичністю: іншого майна/майнових прав, не рідше одного разу на шість місяців».

 • нерухомого майна та цілісного майнового комплексу - не рідше одного разу на дванадцять місяців;
 • товарів в обороті або в переробці - не рідше одного разу на три місяці;
 • майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг - не рідше одного разу на місяць;
 • іншого майна/майнових прав - не рідше одного разу на шість місяців».

Заставний спеціаліст проводить звичайний візуальний огляд транспортного засобу. Метою огляду є виявлення можливих поломок, нецільового використання предмета застави (наприклад, коли легковий автомобіль, куплений приватною особою для власних цілей, використовується як таксі). Занепокоєння банку про збереження заставного майна легко пояснити: адже реалізація заставного майна, яке несправне чи постраждало в результаті аварій, стихійних лих або неналежного зберігання і використання практично неможлива.

Заставне обладнання, спеціальна техніка та інші види рухомих застав перевіряються найчастіше також раз на 6 місяців.

Заставна нерухомість (заставні будинки, заставні квартири банків, комерційна нерухомість та цілісні майнові комплекси) перевіряється раз на квартал. Заставний фахівець контролює відсутність слідів пожежі або затоплення, цільове використання об'єкту.

Незручності окупляться користю.

Результати перевірки фіксуються в акті перевірки заставного майна. Підписують даний документ як представник банку, так і сам позичальник.

До всього вищесказаного хочеться додати, що перевірка заставного майна не повинна сприйматися, як недоречне втручання фінансової установи в особисте життя позичальника. Обопільний позитивний результат таких перевірок очевидний: банк прагне скоротити заставні ризики, а позичальник показує своє пунктуальне виконання умов договору, що може зіграти важливу роль при вирішенні спірних питань або повторному зверненні в банк.

Ми на карті
Головний офіс: м. Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 14